Datagolv

I till exempel serverrum och datahallar installeras vanligtvis utrustningen på ett datagolv.

Fördelar med datagolv

En av de stora fördelarna är att ett datagolv erbjuder en flexibilitet vid utökningar och omdisponeringar av utrustningen då allt kablage, både el och data, dras under golvet och upp till utrustningen. Golvplattorna kan också förses med el- och datauttag för arbetsplatser, teknisk utrustning och service.

Kyla med hjälp av installationsgolv

En annan fördel är att utrymmet under datagolvet kan användas på ett mycket effektivt sätt för att distribuera kyld luft som, genom utplacerade ventilationsgaller i golvet, kommer i rätt mängd och till rätt utrustning vilket medför en säkrare och därigenom mer ekonomisk drift. När utrustningen flyttas eller ändras kan man enkelt ändra luftflödena och omdirigera den kylda luften genom att omdisponera golvplattor med galler eller utöka antalet galler.

Beskrivning av datagolv

Stödkonstruktion

Datagolvet består av ett ramverk av stålbalkar på vilket golvplattor av varierande material läggs. Ramverket bärs i sin tur upp av stödben i stål för att skapa ett utrymme mellan undergolvet och datagolvet. Stödbenen kan vara av olika höjd beroende på behovet i aktuellt utrymme.

Golvplattorna

Golvplattorna tillverkas av antingen högdensitetsspånskivor eller kalciumsulfat (gips). Vid val av material i golvplattan bör man ta hänsyn till försäkringsvillkoren. Högdensitetsspånsplattan är billigare än gipsgolvplattan, men gipsgolvplattan har bättre egenskaper avseende brand, vatten och ljud. Gipsgolvplattan är dessutom dubbelt så tung (ca 20kg) som högdensitetsspånplattan.

Ytskiktet

Ytskiktet på golvplattor i datagolv är vanligast vinyl eller linoleum då bägge dessa är har antistatiska och avledande egenskaper.

Bärighet

En vanlig belastningsbärighet för datagolv är ca 15 KN per m2 vid utbredd last och ca 3 KN per vid punktlast (25x25 mm).

Läs mer om datagolv
Datagolv installation, bild
Datagolv golvplattor, bild
Datagolv belastningsegenskaper, bild
Rolex replica sale for the watch back cover can play a very good protection against dust and water from fake tag heuer entering inside the watch, some mechanical watches cover is transparent, rolex replica so in the end it really good? What role has the transparent case back of the watch? Here poly fashion swiss replica watches Xiaobian to talk about. Where fine subtle things, replica watches they should show posters. Watch movement in the structure and the manufacturing principle is very engaging, fine grinding parts are very rolex replica sale beautiful, but can also look into the rolex replica depths to panerai replica the course of action for each operation, and this is the charm of mechanical watches. Through the end of the fake watches watch on the movement of the surface modification of high demands, such as automatic Tuo, cock, cartier replica sale usually with a bar pattern, pearl pattern, arc pattern to modify.